Organi skupštine izabrani dana 16.06.2017. godine.BANJAC MLADEN

Predsednik lovačkog udruženja

Rođen 18.02.1958. u Kikindi. Završio srednju Ekonomski školu u Kikindi. Član LU Kikinda od 1983. godine

VLADIMIR GAVRILOV

Zamenik predsednika

Rođen 10.01.1985. u Kikindi. Završio diplomske-master studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Član LU Kikinda od 2003. godine

UPRAVNI ODBOR


MAKSIĆ MIROSLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 30.01.1966. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu pogonski električar za automatiku. Član LU Kikinda od 1995. godine.

POPOVICKI BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 01.12.1978. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu. Član LU Kikinda od 2012.


PUHAČA BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 19.09.1968. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu mašinski tehničar. Član LU Kikinda od 2000. godine.


SIVČEV BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 19.04.1981. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu, smer: elektrotehničar automatike. Član LU Kikinda od 2006. godine.


ŠIBUL BRANISLAV

(Član upravnog odbora) 

Rođen 09.05.1960. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu. Član LU Kikinda od 1970. godine.
SAVULJESKU DUŠAN 

(Član upravnog odbora) 
ARAĐANSKI NIKOLA

(Član upravnog odbora)BOŽIĆ ILIJA

(Član upravnog odbora)


KURUNCI ŽELJKO

(Član upravnog odbora)


MORTVANSKI ZORAN

(Član upravnog odbora)


Rođen 21.05.1957. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu. Član LU Kikinda od 1978. godine


SEKEREŠ TIBOR


(Član upravnog odbora)


Član lovačke sekcije Banatska Topola i član upravnog odbora LU Kikinda. Obavljao funkciju člana upravnog odbora.NADZORNI ODBOR


PRPA ZORAN
(predsednik) 

LATINOVIĆ MIRKO

GRUBOR GOJKO

DIMITRIJEVIĆ JEVREM


 


PREDSTAVNIK U SKUPŠTINI LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE


DISCIPLINSKA KOMISIJA


MARIĆEVIĆ MIODRAG
(predsednik) 

RANKOV DRAGIŠA

ČERNJI IŠTVAN

DOROGOV VLADIMIR

BOGDAN MILAN