Pregled cenovnika za lovnu 2014/2015. godinu

Za više više informacija kontaktirati na telefon: +381 230 403 050 ili putem email-a: lovackidom@mts.rs

Redni brojNaziv uslugeCenovnik LSS,
bez PDV-a
Cenovnik LU Kikinda,
 bez PDV-a
1.Org. lova na krupnu divljač, po lovcu i jednoj prijavi lova (jednokratno)

2.Org. lova sitne divljač, po lovcu i jednoj prijavi lova (dnevno)


3.Stručni pratilac u lovu krupne divljači (po izlasku)

4.Stručni pratilac u lovu sitne divljači (dnevno)


5.Tumač prevodilac (dnevno)

6.Korišćenje terenskog vozila (dnevno)

7.Pogonič - nosač (1 na 3 lovca, dnevno)

8.Iznamljivanje lovačkog psa (dnevno)

9.Usluga odstrela visoke divljači po jedinki

10.Fazan u organizovanom lovu (bez agencijske provizije)

11.Fazan u organizovanom lovu (sa agencijskom provizijom)


12.Zec u organizovanom lovu (bez agencijske provizije)


13.Zec u organizovanom lovu (sa agencijskom provizijom)


14.Srneće meso za prodaju za članove LU Kikinda

15.Srneće meso za prodaju trećim licima


16.Meso divlje svinje za članove LU Kikinda

17.Fazansko meso za treće lice

18.Organizacija lova (1) srne sa pratećim uslugama korišćenja terenskog vozila, pratnja stručnog pratioca, sa mesom, za članove LU Kikinda

Napomena: