Lovni turizam predstavlja veoma specifičan oblik turizma koji zahteva stroga pravila ponašanja u uslovima dobro organizovanih svih karika u lancu pružanja usluga, od prelaska granice, prevoza do lovišta, obezbeđivanja dozvola za oružje i municiju, stručnih vodiča, kao i veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači. Lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa i u svakom trenutku uz sebe mora nositi dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju koristi, kao i za lovačke pse. Dozvoljeno je lov samo one vrste divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca.

      Lovni turizam narocito je razvijen u Severnom Banatu i to u okolini Kikinde. Kikinda, iako pretežno ravničarsko područje sa malom pošumljenosti i velikim postotkom obradivog zemljišta, pruža gotovo idealne uslove za lov svih vrsta divljači, te se ovo lovište ubraja među najpoznatija u Evropi. Prednosti Kikinde, kao lovno-turističke destinacije, osim brojnosti i velikog broja vrsta divljači, su u tome što je tu opšta lovna i ugostiteljska kultura na vrlo visokom nivou. Područje Kikindske ravnice može se pohvaliti i dugom tradicijom, pa je dugo bila najpoznatije mesto okupljanja velikog broja lovaca u Evropi... 

     Tereni ovog regiona bogati su niskom divljači, a od visoke divljači dominira srna. Osim, navedenih, tu su i tzv. životinje u prolazu: divlje svinje, divlje patke i grlice. Lovište je bogato, naročito fazanima, najviše zahvaljujući Lovačkom udruženju "Kikinda" koje na "Mlaki" u blizini grada, na površini od dva hektara, ima dobro opremljeno prihvatilište za fazansku divljač. 

    Lovište u Kikindi dosada su, pored domaćih gostiju, posećivali i lovci iz Italije, Nemačke, Austrije,   Češke, Rumunije i Slovenije, koji više od dve decenije redovno dolaze i love u našem lovištu.

     Zahvaljujući planskom gazdovanju i odličnom radu lovočuvarske službe, danas je srneća divljač u ekspanziji i komercijalni lov trofejnih srnadaća ponovo se uspešno organizuje. Možemo se još pohvaliti visokim procentom odstreljene srneće divljači čiji su trofeji ocenjeni najvišim ocenama. 

 * Lovno - turističke usluge u Lovištima „Varoški rit“ i „Mlaka“

     -   lov srneće divljači,

     -   lov zečije divljači,

     -   lov fazanske divljači,

     -   stručna pratnja


* Komercijalni lov

 - Opšti uslovi:

     Odstrel divljači, meso odstreljene divljači i usluge u lovu plaćaju se prema važećem Tržišnom cenovniku lovačkog udruženja  „Kikinda” (pregled cenovnika LU Kikinda možete pogledati ovde).