Udruženje gazduje uzgajalištem fazanskih pilića "Mlaka" površine 2 ha (kapaciteta 25.000 fazanskih pilića),  poseduje lovačku kuću u kojoj se nalazi velika lovačka sala, 100 ha obradive zemlje i 15 ha višegodišnjih remiza.

   Svake godine iz ovog uzgajališta se iznedri više hiljada fazanskih pilića, koji se nakon uzgoja i navikavanja da samostalno žive u prirodi, puštaju iz uzgajališta, ali i prodaju drugim lovačkim udruženjima. Kapacitet je 25.000 komada jednodnevnih fazanskih pilića, a matično jato od 1.500 koka i petlova menja se svake godine. Prosečno, kikindski atar svake godine dobije novih 6 do 8.000 fazana, i tako postaje raj za lovce koji preferiraju lov na ovu atraktivnu vrstu pernate divljači.

   Na uzgajalištu fazanskih pilića "MLAKA" radi stalno zaposleno osoblje koje se brine o lovačkoj kući i celokupnom imanju, kao povremeno agažovani lovci koji u toku odgoja fazanskih pilića pomažu u samoj fazaneriji.

    Objekti uzgajališta "MLAKA" ispunjavaju sve veterinarsko - sanitarne i higijenske uslove za ovu vrstu uzgoja i poseduje hladnjaču kapaciteta 2 t.