Istorijat Lovačkog Udruženja "Kikinda"...


     U Kikindi organizovano lovstvo počelo je osnivanjem lovačkog društva pod imenom “Veliko - kikindsko lovačko društvo”, 09.01.1885. godine, te zbog toga spada u jedno od najstarijih lovačkih udruženja. O tome nam govore spisi u kojima podžupan Torontalske županije, 13. novembra 1885.godine u Budampešti traži od Ministra za poljoprivredu, industriju i trgovinu dopunu Pravilnika Veliko - kikindskog lovačkog društva. U tadašnjoj Torontalskoj županiji (Banat) lovilo se sa hrtovima na konjima, a prvi predsednik ondašnjeg lovačkog društva bio je baron Bajić Ivan, čije sedište je bilo u Velikoj Kikindi.

Pravilnik Veliko - kikindsko udruženja (1885.)

     U periodu od 1918 - 1922. godine u Banatu osnivaju se nova ili se obnavljaju stara društva. Veliki župan oblasti odobravao je sve što se odnosilo na lovačka društva, dok su neka svoja pravila unutar samih lovačkih društava slata na odobrenje  u Ministarstvo unutrašnjih dela u Beograd. U  arhivi našeg udruženja postoje dokumenti i spisi, koji govore o: javnoj licitaciji zakupa zemljišta za lovačko društvo, visini naknada i njihovom funkcionisanju. Mnoge diplomate i ministri, i ostale ugledne ličnosti tadašnje političke scene, bili su gosti, dolazeći u lov, koje je organizovalo lovačko udruženje u tadašnjoj Velikoj Kikindi.


     Istaknuti član Veliko - kikindskog lovačkog društva, Lazar Budišin, bio je aktivni član Upravnog odbora "Saveza lovačkih društava za Vojvodinu" i time, u mnogome, svojom aktivnošću doprineo uređenju i poboljšanju  rada tadašnjeg Veliko - kikindskog lovačkog društva.


Upravni odbor "Saveza lovačkih društava za Vojvodinu" u Novom Sadu 29.10.1924. i 1932, godine, Lazar Budišin (prvi red, prvi sa leve strane).


     Nakon II svetskog rata, već početkom 1945. godine, radilo se na oživljavanju aktivnosti mnogih lovačkih društava, pa i ovog  našeg u Kikindi, pri čemu lovstvo postaje briga državnih organa.


Rad Lovačkog udruženja danas...

    

     Danas, Lovačko udruzenje Kikinda broji oko 200  članova. U okviru ovog udruženja od 1982. deluje lovačka sekcija u Banatskoj Topoli. Trenutno ova sekcija broji 16 članova. Lovačka sekcija samostalno deluje u uzgoju mlade divljači i u lovu. Raspolaže sa 2400 hektara lovnog područja. Povremeno se organizuje turistički lov u organizaciji lovačkog društva Kikinde. Od maja do kraja avgusta se organizuje lov na srndaće. Od avgusta na prepelice i na afričke grlice.

     Stručna služba L.U.Kikinda ima upravnika lovišta, 1 lovočuvara i jednog zaposlenog u fazaneriji. Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov na srndaće, letnji lov na prepelice, grlice, gugutke, goluba grivnjaša i jesenji lov na zeca i fazana.

 

     Izvor: Građa uzeta iz Arhive Lovačkog udruženja “Kikinda”, i “Lovstvo u Vojvodini” Kulturno - istorijska baština Vojvodine