Lovačko udruženje "KIKINDA", Distrička 60, 23300 Kikinda, Srbija

 
        Kontakt telefoni:

              - Saša Oljača, upravnik lovišta:            +381 60 0507819; +381 230 403 050
  
              - Kancelarija LU "KIKINDA":                +381 230 403 050; (Fax: +381 230 403 050)

              - Fazanerija:                                              +381 230 422 540
                 
              - Recepcija:                                               +381 230 26 346; +381 230 435 243    

 
           E-mail:                  lovackidom@mts.rs

           Web page:           http://lovackikinda.co.rs/

 PIB:                       100507615

Matični broj:         08597375

Žiro - račun:          205-507595-09 (NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD)

Pratite nas i na:                                                      


View Lovačko udruženje "KIKINDA" in a larger map