TRAJANJE LOVNE SEZONE NA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI


Određene vrste lovostajem zaštićene divljači love se u sledećem periodu lovne godine:

Redni brojVRSTA
Srpski naziv
VRSTA
Naučni naziv
POL DIVLJAČITRAJANJE LOVNE SEZONE
SISARI (MAMMALIA) - KRUPNA DIVLJAČ

1.

Divokoza

Rupicapra rupicapra
divojarac

divokoza i divojare
01.07.-31.01.

01.09.-31.01.

2.

Muflon

Ovis musimon
muflon

muflonka i muflonsko jagnje
01.01.-31.12.

01.10.-31.01.

3.

Srna

Capreolu capreolus
srndać

srna i lane
15.04.-30.09.

01.09.-31.01.

4.
Jelen evropski, jelen obični
Cervus elaphus
jelen

košuta i jelensko tele
01.08.-15.02.

01.08.-15.02.

5.

Jelen lopatar

Cervus dama
Jelen lopatar

košuta i jelenče
01.09.-15.02.

01.09.-15.02.

6.

Jelen virdžinijski

Odocoileus virginianus
jelen virdžinijski

košuta i jelensko tele
01.09.-15.02.

01.09.-15.02.


7.


Divlja svinja


Sus scrofa
vepar

krmača

nazime (do 60kg)
15.04.-28.02.

01.07.-15.01.

15.04.-28.02.


Redni brojVRSTA
Srpski naziv
VRSTA
Naučni naziv
TRAJANJE LOVNE SEZONE
SISARI (MAMMALIA) - SITNA DLAKAVA DIVLJAČ
1.ZecLepus europaeus15.10.- 30.11.
2.Divlja mačka**Felis silvestris01.07.- 28.02.
3.Kuna belicaMartes foina01.10.- 28.02.
4.Kuna zlaticaMartes martes01.10.- 28.02.
5.JazavacMeles meles01.07.- 28.02.
6.Suvi puhGlis glis01.08.- 28.02.
7.OndatraOndatra zibethica01.01.- 31.12.
8.VevericaSciurus vulgaris01.08.- 28.02.
9.Rakunoliki pasNyctereutes procyonoides01.01.- 31.12.
10.NutrijaMyocastor coypus01.01.- 31.12.
11.LasicaMustela nivalislovostaj tokom cele godine
12.Mrki tvorMustela putoriuslovostaj tokom cele godine
SISARI (MAMMALIA) - KRUPNE ZVERI
1.Vuk*Canis lupus01.01.- 31.12.
2.ŠakalCanis aureus01.01.- 31.12.
3.LisicaVulpes vulpes01.01.- 31.12.
PTICE (AVES) - PERNATA DIVLJAČ
1.Divlja patka kržulja, krdžaAnas crecca01.09.- 28.02.
2.Divlja patka zviždara
Anas penelope01.09.- 28.02.
3.Divlja patka gluvara
Anas platyrhynchos01.09.- 28.02.
4.Divlja patka pupčanica, grogotovacAnas querquedula01.09.- 28.02.
5.Divlja patka riđoglavaAnas ferina01.09.- 28.02.
6.Divlja guska lisastaAnser albifrons01.10.- 28.02.
7.Divlja guska glogovnjačaAnser fabalis01.10.- 28.02.
8. Šumska šljuka***Scolopax rusticola01.10.- 31.01.
9.Divlji golub grivnašColumba palumbus01.08.- 28.02.
10.GugutkaStreptopelia decaocto01.08.- 28.02.
11.GrlicaStreptopelia turtur
01.08.- 30.09.
12.PrepelicaCoturnix coturnix01.08.- 30.09.
13.Poljska jerebicaPerdix perdix15.10.- 30.11.
14.Fazan iz slobodne prirodePhasianus colchicus01.10.- 31.01.
15.Crna liskaFulica atra01.09.- 28.02.
16.Barska kokicaGallinula chloropus01.09.- 28.02.
17.SojkaGarrulus glandarius01.08.- 28.02.
18.GačacCorvus frugilegus01.08.- 28.02.
19.Veliki kormoran****Phalacrocorax carbo01.01.- 31.12.
20.Jastreb kokošar****Accipiter gentilis01.01.- 31.12.
21.Siva čaplja****Ardea cinerea01.01.- 31.12.
22.Siva vrana****Corvus cornix01.01.- 31.12.
23.Svraka****Pica pica01.01.- 31.12.

Napomena:

* - vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije Autonomne pokrajne Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

** -  vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajne Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

*** - vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** - vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa planskim dokumentom korisnika lovišta.