Lovačko udruženje "Kikinda" iz Kikinde, gazduje lovištem "Varoški rit" ukupne površine 30.529 ha, od čega lovne površine obuhvataju 27.881 ha. Lovište je ravničarskog tipa sa nadmorskom visinom od 76 do 78,5 metara.


     Lovište se nalazi 250 km jugo-istočno od Budimpešte, 85 km jugo-istočno od Subotice , 90 km severo-istočno od Novog Sada, 784 km severno od Soluna, 135 km severno od Beograda  i 72 km zapadno od Temišvara. Svi putevi ka, i u samom lovištu su novi i kvalitetni.

    Šume i šumsko zemljište zauzimaju nešto manje od 2% lovišta pa se unazad više godina radi na stalnom pošumljavanju svih dostupnih lokaliteta. Kroz kikindsko lovište prolazi oko 600 km kanala mreže DTD. Hidrografske prilike nisu povoljne u celom lovištu s obzirom da se jedan njegov deo mora snabdevati sa vodom iz veštačkih pojila. Po ostatku lovišta su raspoređeni kanali i druge vodene površine sa stajaćom vodom. Vegetacija u lovištu je takva da tokom godine obezbeđuje dobre prehrambene uslove.

     U lovištu obitava 1.908 grla srneće divljači, 3.000 zečeva, 2.200 fazana, prepelice, grlice, gugutke, golubovi grivnaši, divlje patke i guske, a od ove godine i divlje svinje. Od predatora tu su lisice, šakali i kune.


    Da bi dobro gazdovali, članovi Udruženja u njemu su izgradili pet visokih čeka, 40 hranilišta za krupnu i 60 hranilišta za sitnu divljač, a tu je i 50 solišta i 40 pojilišta. Tokom zimske prehran, u hranilišta se iznese 25 tona zrnaste i 5 tona kabaste hrane, ali i od 1.100 do 1.300 kilograma soli. Tokom uobičajne lovne sezone ovde se odstreli bezmalo 440 zečeva, skoro 1.500 fazana, 77 srndaća, 92 srne i 48 lanadi. Samo u toku ovogodišnje lovne-turističke sezone (2013/2014) gosti iz Austrije, Nemačke, Italije, Rumunije, Češke i naše zemlje odstrelili su 72 srndaća, od kojih su 4 bila u zlatnoj, 5 u srebrnoj i 9 u bronzanoj medalji.

    Pored pomenutog osnovnog fonda fazanske divljači ove godine (2013) u lovište će biti naseljeno 4.000 fazana iz veštačke proizvodnje, odnosno iz sopstvene fazanerije.

    Lovište je bogato, naročito fazanima, najviše zahvaljujući Lovačkom društvu "Kikinda" koje na "Mlaki" u blizini grada, na površini od dva hektara, ima dobro opremljenu fazaneriju.

    Osim, navedenih, tu su i tzv. životinje u prolazu: divlje svinje, divlje patke, divlje guske, kao i prepelice, grlice i golubovi grivnaši.

    Lovišta kao ovo, zbog sastava terena i vegetacije, idealna su staništa za prepelice i grlice kojih ovde ima u velikom broju.   (Više o granici i položaju lovišta, možete pročitati i videti ovde.)