LOVAČKO UDRUŽENJE -KIKINDA- KIKINDA

Distrička 60

Poštanski fah 84

Kikinda, 11.03.2019.godine

 

 

            Na osnovu odluke Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Kikinda" iz Kikinde od 06.03.2019. godine,  sazivam redovnu godišnju

 

S K U P Š T I N U

 

 

Za Skupštinu predlažem DNEVNI RED:

 

1.      OTVARANJE SKUPŠTINE.

2.      IZBOR: RADNOG PREDSEDNIŠTVA, ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA.

3.      IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.


Read more...

Priručnik o bolesti afrička kuga svinja kod divljih svinja i merama biosigurnosti tokom lova

Главни ауториVittorio Guberti, Sergei Khomenko, Marius Masiulis, Suzanne Kerba


Klikom na link otvorićete ceo dokument u PDF-u: 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/prirucnik%20biosigrunost.pdf 


Izvor: Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu  http://www.vet.minpolj.gov.rs/OBAVEŠTENJE


Obaveštavaju se članovi Lovačkog udruženja "KIKINDA" da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 14.02.2019. godine, donela Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji gde se rok za zamenu oružnih listova (tzv. preregistracija oružja) produžava do 05.03.2020. godine.


Navedeni Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije 10/2019 od 15.02.2019. godine i stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja.Obaveštavaju se svi članovi LU Kikinda da su zakazani termini za brojanje zečeva 03.03. i 10.03.2019. godine. 

Za sve ostale informacije obratite se upravniku lovišta.

22.02.2019.

LU Kikinda Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uprava za veterinu

http://www.vet.minpolj.gov.rs/aktuelnosti/africka_kuga_svinja/AKS%20bro%C5%A1ura%20za%20lovce.pdf

LOVAČKO UDRUŽENJE -KIKINDA- KIKINDA

Distrička bb

Poštanski fah 84

Kikinda, 16.03.2018.godine

 

 

            Na osnovu odluke Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Kikinda" iz Kikinde od 15.03.2018. godine,  sazivam redovnu godišnju

 

S K U P Š T I N U

 

 

Za Skupštinu predlažem DNEVNI RED:

 

1.      OTVARANJE SKUPŠTINE.

2.      IZBOR: RADNOG PREDSEDNIŠTVA, ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA.

3.      IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.


Read more...

LU Kikinda poziva sve koji su zainteresovani za kupovinu odraslih fazanana za lov ili za matično jato po ceni od 999,00 rsd + PDV.

Za sve dodatne informacije pozvati upravnika lovišta.

Saša Oljača 060/05-07-819

30.01.2018.

LU Kikinda


LOVAČKO UDRUŽENJE „Kikinda“

DANA: 25.08.2017.godine

KI K I N D A

 

 

OBAVEŠTENJE

 

Pozivaju se kolege lovci, kao i svi ostali građani velikog srca, da pomognu našem povređenom kolegi lovočuvaru Nemanji Ivančeviću. Nemanja je povređen iz vatrenog oružja prilikom obavljanja svog posla a sad mu je potrebna svaka pomoć za lečenje i oporavak.

 

Novčanu pomoć možete uplatiti na račun 250-2040003341500-50 kod  EUROBANK, primalac Nemanja Ivančević.
Ponuda za lov trofejno neperspektivnih grla srneće divljači tzv."škart srndaća" cena  180eur (u dinarskoj protivvrednosti) po odstreljenoj jedinki.

U cenu je uračunat, trofej, organizacija lova, stručni pratilac i meso odstreljene divljači.

Za sve dodatne informacije kontakirati upravnika lovišta.


Read more...

LOVAČKO UDRUŽENJE "KIKINDA"

DANA: 14.06.2017. u 19h,  Mlaka

KIKINDA

_________________________________________________________________

Predlog dnevnog reda za Konferenciju:

1. Analiza Skupštinskog materijala

2. Usaglašavanje predloga cenovnika (članskih doprinosa) L.U. Kikinda za 2017/18. godinu

3. Predlog kandidata za izbornu Skupštinu u organe Lovačkog udruženja "Kikinda"  

4. Tekuća pitanja
za Lovačko udruženje „Kikinda“

                                                                                                 Predsednik Upravnog odbora  

Mirko Latinović, s.r.
POZIV

 

za prisustvovanje Redovnoj godišnjoj sednici skupštine Lovačkog udruženja “Kikinda” koja će se održati  16.06.2017. godine sa početkom u 19.00 časova u prostorijama restorana Lovac. Skrećemo pažnju da će se na ovoj Sednici vršiti izbor u organe Udruženja koje bira Skupština.

            Skupština je sazvana u skladu sa Statutom, na osnovu odluke Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Kikinda" iz Kikinde od  __.05.2017.


Read more...


Lovačko udruženje „Kikinda“

Distrička bb

23300 Kikinda 


OBAVEŠTENJE


Obaveštavaju se članovi LU „Kikinda“ da će se 12.07.2014. godine u 10.00 časova, na „TRAP“ strelištu  u Banatskom Velikom Selu (kod stare ciglane, na putu Nakovo - B.V.Selo) održati kvalifikaciono takmičenje u gađanju glinenih golubova, radi izbora članova zbog učešća u narednim takmičenjima.


Read more...

04.07.2014. Kikinda

Lovačko udruženje "KIKINDA" iz Kikinde, prodaje kotao "EMO" Celje na gas. 

Karakteristike kotla su:

  • Tip: SV 250,
  • Serijski broj: 02904
  • godina proizvodnje: 1984.

Read more...


  Dobrodošli na novi sajt Lovačkog udruženja "Kikinda"  !!!

  Omogućujemo Vam brže informisanje, lakšu dostupnost svim podacima vezanih, kako za lov u našem lovištu tako i, za rad samog udruženja. 

  Sve sugestije i predlozi su dobrodošli :)Lovačko udruženje "KIKINDA"

                                                       


Read more...