Organi skupštine izabrani dana 16.06.2017. godine.LATINOVIĆ MIRKO

Predsednik lovačkog udruženja "Kikinda"  i 
Član upravnog odbora LSV

   Rođen 16.12.1960. u Bašaidu, opština Kikinda. Završio Ekonomski Fakultet u Novom Sadu. Član LU Kikinda od 1997. godine

DR JOVAN JAKONIĆ

Zamenik predsednika i Predstavnik u skupštini Lovačkog saveza Vojvodine

Rođen 25.12.1966. u Kikindi gde je završio Osnovnu i Srednju školu. Završio Medicinski Fakultet u Beogradu, specijalizaciju Ortopedije na Medicinskom Fakultetu, Univerzitetu u Novom Sadu. Član LU Kikinda od 2006. godine

UPRAVNI ODBOR


ADAMOVIĆ NEDELJKO

(Član upravnog odbora)

Rođen 1960 u Novim Kozarcima. Završio I stepen saobraćajnog fakulteta (Viša škola) - Inženjer drumskog saobraćaja. Član LU Kikinda od 2006. godine.


GAVRILOV VLADIMIR

(Član upranog odbora)

Rođen 10.01.1985. u Kikindi. Završio diplomske-master studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Član LU Kikinda od 2003. godine

ŽIVANKIĆ VLADIMIR

(Član upravnog odbora)

Rođen u Kikindi, 1973. godine. Diplomirani pravnik. Član LU Kikinda od 2007. godine.

KRNIĆ VLADIMIR

(Član upravnog odbora)

Rođen  16.01.1983. u Kikindi. Završio V stepen stručne spreme, smer Specijalista za lovstvo. Član LU Kikinda od 2011. godine.

MIĆIN ĐURA

(Član upravnog odbora)

Rođen 23.04.1955. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu, smer: vozač. Član LU Kikinda od 1982. godine.


MAKSIĆ MIROSLAV


(Član upravnog odbora)


Rođen 30.01.1966. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu pogonski električar za automatiku. Član LU Kikinda od 1995. godine.

POPOVICKI BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 01.12.1978. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu. Član LU Kikinda od 2012.


PUHAČA BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 19.09.1968. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu mašinski tehničar. Član LU Kikinda od 2000. godine.


SIVČEV BRANISLAV

(Član upravnog odbora)

Rođen 19.04.1981. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu, smer: elektrotehničar automatike. Član LU Kikinda od 2006. godine.


ŠIBUL BRANISLAV

(Član upravnog odbora) 

Rođen 09.05.1960. u Kikindi. Završio srednju stručnu spremu. Član LU Kikinda od 1970. godine.


BRKLJAČ SAVO


(Član upravnog odbora)


Rođen 24.04.1940. u Osredku (BiH). Završio Višu ugostiteljsku školu. Član lovačke sekcije Banatska Topola i član upravnog odbora LU Kikinda. Obavljao funkciju člana upravnog odbora u predhodnom sazivu.NADZORNI ODBOR


ĐURĐEV ŽELJKO
(predsednik) 

RACKOV LJUBIŠA

PETKOV MARKO

KARANOVIĆ VUKOSAV

TOMISLAV BJELICA
 


PREDSTAVNIK U SKUPŠTINI LOVAČKOG SAVEZA SRBIJEŽIVANKIĆ VLADIMIR


DISCIPLINSKA KOMISIJA


HRKALOVIĆ BOŽIDAR
(predsednik) 

BARBULOV VELIMIR

KARANOVIĆ NIKOLA

BERBAKOV ZORAN

MARIČEVIĆ MIODRAG